Dørmand og Dørmænd fra Dørmandsbureauet skaber trykhed og er dit rette valg når du ønsker tryghed til din fest, event, festival, byfest eller i din natklub.

Din Dørmænd fra Dørmandsbureauet opfylder alle formelle krav vedrørende arbejdet som dørmand. Vi har gennemgået det lovpligtige kursus og er godkendte af rigspolitiet.

Dørmandsbureauet leverer erfarne og autoriserede dørmænd til enhver opgave:

 • Til den professionelle erhvervsdrivende
 • Til den private fest eller event.
 • Diskotek / cafe
 • Spillesteder
 • Fester / musik
 • Events
 • Gymnasiefest
 • Skolefest
 • Fest
 • Byfest
 • Natklub

Begrebet Service er hovedfunktion i vores arbejde

Vi er i Dørmandsbureauet bevidste om vores rolle i forhold til din virksomhed og dine gæster. Den gode service kommer ind som en central og væsentlig del af vores arbejde med at tilvejebringe tryghed og sikkerhed i din virksomhed. Allerede på god afstand vil dine gæste føle sig budt velkomne ved synet at velklædte og smilende dørmænd. Vi har hele vore opmærksomhed rettet mod den gode service til dine gæster og bruger vores professionelle viden og erfaring til at skabe tryghed og sikkerhed for dine gæster, din virksomhed og for dig selv.

Samarbejdende er basis for trygheden

Gensidig tillid og professionalisme er centrale elementer i arbejdet med at skabe de gode rammer om din forretning. Det er samtidig grundstenene i den måde Dømandsbureauet arbejder på.

Hovedvægten på det preventive

Dørmandsbureauet lægger hovedvægten i at skabe tryghed via dørmandsarbejdet i den præventive del af arbejdet. Det betyder meget at dine gæster føler sig velkomne og med det samme møder en venlig, professionel og serviceminded person. Det kan mærkes hele vejen rundt i din virksomhed når gæsterne straks ved ankomsten føler sig godt behandlet. Gæsterne bliver fra start glade ved at blive godt modtaget hvilket smitter af på det øvrige personale.

Derfor optræder dørmænd fra Dørmandsbureauet altid velklædte og i flot habit med en attitude der betrygger gæsterne. Vi er smilende og giver gerne hånd til gæsterne. Vi er altid indstillede på at være servicemindede overfor det øvrige personale.

Det formelle er i orden

Dørmandsbureauet har alle formelle tilladelser fra politiet, dørmandkort udstedt af rigspolitichefen og arbejder jf. gældende lovgivning.

Vi arbejder altid på lavest mulige konflikttrin. Og vi forsøger altid at nedtrappe alle konflikter.

Dørmænd fra dørmands bureauet ønsker at give den optimale service

Vi bistår gerne din virksomhed med den bedste service, vi hjælper gerne dit personale med deres del af arbejdet. På de små steder kan vi f.eks. sagten hjælpe med afrydningen. Og dig og dit personale er altid velkomne til at spørge om hjælp til andre ting. Dette arbejde med sådanne ting der ser rent fagligt er sekundære i forhold til det egentlige sikkerhedsarbejde kan naturligvis ikke ske på bekostning af opretholdelse den sikkerhed der er hovedårsagen til vores tilstedeværelse.

Vi kan også træde i karakter

Når det bliver nødvendigt at træde i karakter for at skabe ro på en situation så er det det vi gør. Men udføres dørmandsarbejde og sikkerhedsarbejdet korrekt burde det meget sjældent være nødvendigt fordi det gode forhold til gæster og publikum så i sig selv gør det meste af arbejdet. Det hele er et spørgsmål om indsigt og balance.

Vi har i vores dørmandsarbejde således til stadighed fokus på den godt service og vejledning. Men kan i nødvendigt omfang også træde i karakter på professionel vis.