Dørmandsbureauet er et dedikeret dørmandsfirma der alene tager sig af dørmandsopgaver

Dørmandsbureauet kan udføre enhver dørmandsopgave og securityopgave der kan udøves med dørmandskortet udstedt af rigspolitiet.
Det findes tilgrænsende opgaver som må udføres af dørmænd efter særlig dispensation fra politiet. Sådanne opgave kan udføres af dørmandsbureauet ved forelæggende dispensation fra politiet.
Der findes en lang række opgaver i samfundet hvor den erfaring der opnås med dørmandsarbejde er værdifuld i udøvelsen af jobbet. Men hvor der i øvrigt ikke forelægge krav om særlige tilladelser vedrørende sikkerhed. Sådanne job påtager Dørmandsbureauet sig efter aftale.
Ligeledes kan der til arrangementer være tilgrænsende opgaver som opstilling mv. Hvor det kan være en fordel at anvende det forhåndenværende personale. Dørmandsbureauet deltager gerne i udførelsens af sådanne opgaver.

Dørmand

 • Supervisor
 • Dørmand
 • Gratis prøvevagt
 • Festivaler
 • Byfester
 • Koncerter

Har “Dørmandskort” og “Grundlæggende Vagt” (Er ikke autoriseret vagtvirksomhed.)

Sociale opgaver

 • Vikar
 • Tilkaldevikar
 • Nattevagt
 • Tilkaldevagt
 • Pædagogisk opdækning
 • Krisecentre
 • Undervisning
 • Aktivering

Event og arrangementer

 • Alt i forbindelse med events og oplevelser
 • Opstilling til events
 • Opstilling til koncerter
 • Opstilling til messer
 • Opstilling i butikker

Salg af troværdige, trygge og sikre alarmer i sommerhuse, virksomheder og private hjem.
Alarmer til byggepladser og fritstående værdier som kostbare maskiner og tanke eller andre værdifulde ting.
Ret henvendelse for en afklaring af mulighederne.

Behovsafklaring og analyse

 • Sparring
 • Analyse
 • Rådgivning

Analyse og rådgivning