For priser og tilbud kontakt os gerne

Tlf. 8181 1414
eller på e-mail:
Mail@Doermandsbureauet.dk

Vi giver gerne fast pris på din opgave

Der indgås efter aftale faste priser og særlige tilbud.
Mange af vores opgaver aftales til en timepris – Ring og hør om vores timepriser.
Dørmands og Security for mindre opgaver foretages oftest på aftalt fast pris – Kontakt os for et godt tilbud på din opgave.
Sådan fakturerer vi: Du giver os din e-mailadresse og ved arbejdets afslutning eller efter konkret aftale modtager du en faktura lydende på det aftalte beløb. Normalt kører vi med en betalingsfrist på 8 dage. Har du ikke en e-mailadresse sender vi en faktura med posten. Og betaler du kontant kvittere vi med en faktura der anføre at der er afregnet kontant. Vi er åbne for andre forslag til afregning. Lige som vi er åbne for periodevis afregning f.eks. i forbindelse med græsslåning eller anden længervarende service. Ved store opgaver kan der blive tale om etapevis betaling.

Vi giver dig gerne et tilbud – Sådan gør vi

Vi tilstræber gennemsigtighed i vores tilbud. Vi ser gerne at vores tilbud har en detaljeringsgrad mht. timepriser og enhedspriser således at du selv kan regne videre og gennemskue hvorledes ændringer vil give forandring i prisen.

Ved mindre opgaver kan vi ofte give et umiddelbar overslag. Eller i hvert fald give dig en indikation om hvilket prisleje opgaven befinder sig i. Og efter ønske kan du naturligvis modtage et skriftligt tilbud.

Ved sammensatte projekter tager vi gerne flere møder med kunden indtil alle detaljer vedrørende udførelse og priser er på plads i forhold til dine ønsker. Da du altid taler direkte med den mest kompetente dørmand i forhold til dit projekt vil du ofte på stående fod kunne få konkret svar på dine spørgsmål. Det sikrer desuden den maximale fleksibilitet i det omfang du under pludselig indskydelse ønsker at ændre opgaven. Vi gør naturligvis altid opmærksom på hvorledes sådanne ændringer vil påvirke prisen. Her vil vi også tilstræbe at være rimelige med vores priser.