Dørmandsbureauet

SE-nr: 37162124
Tlf. 8181 1414
www.Doermandsbureauet.dk
Mail@Doermandsbureauet.dk

4 + 1 =

Bankoplysninger

Al fakturering foregår via konto for DanmarksServicefirma.dk
CVR-nr.: 34961875
Den Jyske Sparekasse
Kontohaver: DanmarksServicefirma.dk v/Karsten Larsen

Reg.nr. 9560
Konto nr. 6580733555
IBAN-nummer: DK4995606580733555
BIC-nummer: JYSPDK21
IBAN-nummer: DK4995606580733555